La Bondat I l'amor del senyor

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF
LA BONDAT I L'AMOR DEL SENYOR
DUREN PER SEMPRE,
DUREN PER SEMPRE.
LA BONDAT I L'AMOR DEL SENYOR
DUREN PER SEMPRE,
DUREN PER SEMPRE.
 
1.- Enaltim el nostre Déu:
celebrem el seu amor.
 
2.- Dóna pau als nostres cors:
celebrem el seu amor.
 
3.- S'ha fet servidor de tots:
celebrem el seu amor.